SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Solfanger - temperaturmålinger

Våre temperatur-målinger i solfangere startet 15. januar 2010. Da var det -20 ºC og klar himmel. På en testinstallasjon målte vi 105 ºC i grensesjiktet i solfangerens absorberende lag dvs. den flaten som er i kontakt med det sirkulerende vannet. Fra og med 1. august 2012 måler vi reel innhøsting av solenergi med sirkulerende vann i solfangeren. Temperatur-målinger i våre solfangere før 1. august 2012 er foretatt uten sirkulerende vann. For forklaring rundt grensesjikt-absorbering kan du lese mer om hvordan våre solfangere fungerer.

1 september 2012 - solfanger temperaturmåling

88% utnyttelse av tilgjengelig solenergi ved solfanger-anlegg i Sandefjord. Teoretisk innstrålt solenergi på 494 Watt kl 15:00 på ettermiddagen, klarvær, 25 grader helningsvinkel og ute-temperatur på 19 ºC. Solfangerne står i vinkel 170 grader altså litt østlig retning på solfangerflaten. Vi målte reel temperatur i varmelageret som var 30,0 ºC og vannet i retur fra solfangeren som var 39,8 ºC. Gjennomstrømningen i solfangeren var 4,62 liter / minutt og solfanger-flaten var 7,21 m2. Solfangeren varmet opp 276,92 liter i timen fra 30,0 ºC til 39,8 ºC. Dette gir en utnyttelse av tilgjengelig solenergi på 88,39% og en energiproduksjon på 437 kWt for hver kvadratmeter med solfanger per år.

5 juni 2012 - solfanger temperaturmåling

159 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 880 Watt, klarvær, 25 grader helningsvinkel og ute-temperatur på 10 ºC.

15 mai 2012 - solfanger temperaturmåling

150 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 838 Watt, klarvær, 25 grader helningsvinkel og ute-temperatur på 8 ºC.

15 oktober 2011 - solfanger temperaturmåling

128 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 383 Watt, dis med syns-rekkevidde på 2 kilometer og ute-temperatur på 7 ºC.

5 september 2011 - solfanger temperaturmåling

156 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 651 Watt, 20% skyer og ute-temperatur på 15 ºC.

25 juni 2011 - solfanger temperaturmåling

160 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 886 Watt, 0% skyer og ute-temperatur på 18 ºC.

15 januar 2010 - solfanger temperaturmåling

105 ºC ved teoretisk innstrålt solenergi på 143 Watt, 0% skyer og ute-temperatur på -20 ºC. I klartekst betyr dette at du får imponerende solenergi i form av solvarme selv midt på vinteren og på de kaldeste dagene.

Hvorfor er temperaturene i solfangeren så avgjørende?
Når vannet kommer inn til huset ditt har det en temperatur på rundt 5 grader ºC i nord-Europa og rundt 10 grader ºC i syd-Europa. Når vi sirkulerer rent vann gjennom solfangeren, så har vannet en enorm kapasitet i forhold til å ta til seg varme. Varmekapasiteten i vann er 4,2 kJ/(kg K), noe som gjør at vann kan holde på 10 ganger mer varme enn stål og 5 ganger mer varme enn sand. Det er bare kvikksølv av flytende materialer som har større varmekapasitet enn vann. I og med at vannet har så høy varmekapasitet så vil det altså ha evne til å motta store mengder varme ved kontakt mot en annen varm flate og det er dette som gjør vann til det beste flytende materialet i en solfanger. Temperaturene i solfangeren er direkte overførbart til effektiviteten i solfangeren. Jo høyere temperaturøkning, jo bedre effektivitet og desto mer varme til deg som bruker solvarme-anlegget. Temperaturøkningen og effektiviteten er direkte knyttet til økonomien i investeringen din også. Så, jo høyere temperaturøkning desto bedre effektivitet og derved bedre økonomi i ditt solfanger-anlegg. En annen viktig side ved en stor temperaturøkning er at du i overgangs-sesongene, når temperaturene er lave, vil kunne produsere solvarme. Er temperaturen i solfangeren for lav vil ikke anlegget produsere solvarme og du mister verdifull energi når du trenger den mest.

Effektive solfangere for utnyttelse av solenergien.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vår solfanger kan dekke ditt behov.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871