SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Lagring av solenergi - sesonglagring
For å utnytte solenergi når solen ikke gir tilstrekkelig tilskudd slik som i perioder med lite soltimer, er det aktuelt å lagre solenergien slik at energien kan utnyttes uavhengig av om solen skinner.

Lagring av solvarme under bakken

Overskudd av solvarme pumpes ned i borehull i grunnen gjennom sommersesongen. Senere når solen ikke skinner, sirkulerer man varmen fra solenergien tilbake. Avhengig av underlaget kan solenergien lagres i lange perioder og fra en sesong til en annen. Eksempel på slik lagring av solenergi kan du se her: sesonglagring av solenergi

Lagring under bakken i kombinasjon med varmepumpe

Dette er en metode som allerede er i bruk. Eksempler på dette er rør-konstruksjoner som graves ned 1-2 meter under bakkenivå. Solvarme pumpes ut i rørene og grunnen varmes opp. Senere når solen ikke skinner, bruker man en varmepumpe til å hente solenergien tilbake. Avhengig av underlaget kan energien lagres i lange perioder og fra en sesong til en annen. Samme metode kan benyttes med et borehull, men det forutsetter at det ikke er drift i grunnen.

Salting / krystallisering av energi:

Denne metoden er fremdeles på forsknings- og utviklings-stadiet. Solenergien binnes i et salt / krystall struktur og frigjøres først ved tilførsel av en mindre energimengde. Derved kan solenergien lagres tilnærmet ubegrenset.

Fase-endrings-materiale - PCM:

Denne metoden bruker avanserte molekylers smelte- og koke-temperatur til å absorbere eller avgi varme. På denne måten kan solenergien absorberes når vi har for mye av den for eksempel om sommeren. Senere når vi har bruk for energien vil energien frigjøres igjen. IEA regner med at nye lagringsmetoder vil være på markedet en gang mellom 2015 og 2020. IEA har videre prognoser som tilsier at alle nye boliger i vestlig verden vil være 100 % selvforsynt med solenergi allerede i 2030.Kontakt oss, så får du vite hvordan du kan utnytte solenergien.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871