SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Installasjon av solfangere

Vår solfanger er prefabrikkert, dvs. at solfangeren er produsert som en ferdig enhet. Solfangeren monteres i egne festeskinner på vegg eller tak. Disse festeskinnene er utformet slik at du kan feste disse til takstolene eller til spikerslag. Vi anbefaler at solfangerne monteres på tett undertak eller utenpå diffusjons-tetting i vegg.

Montering av solfangeren

Solfangeren monteres ved hjelp av medfølgende festeskinner. Festeskinnene monteres horisontalt til underlaget slik at solfangeren kan plasseres opp i festeskinnen. Tilfør en liten silikonfuge i festeskinnen midt under hver solfanger slik at solfangeren ikke forflytter seg sideveis. Festeskinnen har skruespor slik at du kan feste skruene der det passer best med underliggende konstruksjon.

Montering av rør mellom solfangeren og varmelageret

Solfangeren benytter 22 mm rørsystem. Du monterer et rør inn til bunnen av solfangeren og et rør ut fra toppen av solfangeren diagonalt til innløpet. Disse rørene må ha fall til dreneringstanken eller varmelageret slik at det ikke er vannlås på strekket. Rørene må isoleres godt. Temperaturen kan være på opp mot 100 grader i rørene både til og fra solfangeren. Ved lave temperaturer er det viktig at rørene isoleres ekstra godt. Isolert pex er en type rør som kan benyttes. Nedenfor ser du detaljer av rørstuss for solfangeren.

Sammenkobling av flere solfangere

Du kan koble sammen flere solfangere i et areal opp til 20 m2. Vi har utviklet et eget adapter og rør for dette formålet slik at du dytter røret inn i solfangerne som skal kobles sammen. Deretter skyver du solfangerne sammen.

Montering av magnet-ventil, sirkulasjonspumpe og strupeventil.

På retursiden mellom solfangeren og varmelageret monteres en magnet-ventil, sirkulasjonspumpe og strupeventil i denne rekkefølgen fra solfangeren. Magnet-ventilen skal åpne mot luft som standardvalg. Den får strøm-impuls samtidig som sirkulasjonspumpen slik at den lukker mot lufterøret når pumpen er i drift. Sirkulasjonspumpen er en selv-sugende pumpe og denne må dimensjoneres for høyde i anlegget og størrelsen på solfangeren. Strupeventilen stilles slik at det sirkuleres 1 liter med vann per minutt per m2 med solfangere.

Montering og drift av styringsenheten

Styringsenheten driver solvarmeanlegget. Du monterer styringsenheten i nærheten av varmelageret. Styringsenheten har 2 sensorer; én til solfangeren som viser temperaturen i solfangeren og én til varmelageret som viser temperaturen i bunn av varmelageret. Styringsenheten har også en signalkabel som monteres til sirkulasjonspumpen slik at solvarmeanlegget får riktige signaler om oppstart og stopp. Via styringsenheten kan du lese av temperaturer og produksjon av solenergi til enhver tid.

Montering av varmelageret

Varmelageret monteres slik at tur-vannet til solfangeren går ut fra bunnen av varmelageret og returen kommer tilbake i toppen av varmelageret. Varmelageret må stå frostfritt. Fra varmelageret monteres også et overløp til sluk. Overløpet skal renne ned i sluket, men ikke være under vann.Systemdesign for solvarmeanlegget.


Kontakt oss for informasjon om montering av solfangere
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871