SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Hvordan virker en solfangere som blir varmet med solenergi?

Når solen stråler på en solfanger, mottar solfangeren solenergi i form av lys og varme. Solenergien akkumuleres i solfangeren og solenergien overføres til et flytende medium som strømmer gjennom solfangeren. Solfangeren vil raskt få en temperatur som er vesentlig høyere enn temperaturen i varmelageret der vannet sirkuleres fra. Styrings-enheten sørger for at kjølemediet sirkuleres så snart det er energi å hente ut fra solfangeren. Vår solfanger er laget slik at akkumuleringen av solenergi skjer i grensesjiktet mot det flytende mediet. Dette er vi alene om og teknologien bidrar til at du får høyere temperaturer og bedre effektivitet og derved også bedre økonomi når du investerer i solvarme.

Drenering - selvdrenerende - Drain back
Vi benytter selv-drenerende teknologi - såkalt "drain-back". Dette innebærer at vannet som sirkulerer i solfangeren dreneres tilbake i en drenerings-tank når det ikke er solenergi å hente fra solfangeren. Styrings-enheten sikrer optimalt solenergi-utbytte samtidig som anlegget dreneres ved frost og ved temperaturer nær kokepunktet. For at dreneringen skal skje effektivt må anlegget konstrueres med:

  • Kontinuerlig fall fra solfangeren til bunn av sirkulasjons-kretsen - ingen vannlås
  • 5 liter dreneringsvolum per m² med solfanger
  • Rør-dimensjon som er tilpasset solvarme-anleggets størrelse

Se Dr. Bens forklaring av fordelene ved å benytte et drenerbart solvarme-anlegg i forhold til et glykol-basert solvarme-anlegg

Systemet er designet slik at når solen bidrar tilstrekkelig med solenergi, vil styrings-enheten starte drift av en sirkulasjonspumpe. Kjølemediet (rent vann) sirkuleres i solfangeren til det ikke er mer solenergi å hente ut. Da stopper sirkulasjonen opp og vannet i solvarme-anlegget dreneres tilbake til drenerings-tanken. Vårt unike patent gjør det mulig å benytte rent vann i konstruksjonen. Dette gir en mengde fordeler i forhold til energiutbytte, installasjon, levetid, energibalanse og pris / kWt.

Solfangere for solvarmeanlegg

CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871