SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Solenergi-kalkulator for beregning, dimensjonering og optimering av solfangere og solenergi


Vi har utviklet en solenergi-kalkulator der du kan beregne solenergi til prosjektet ditt og forutse hvilken utnyttelse du kan få ved bruk av vår solfanger. Dimensjonering av solvarme-anlegget ditt avhenger av flere forhold, blant annet; geografisk beliggenhet, antall soltimer, orientering av solfangeren i forhold til himmelretningen og ikke minst ditt eget energibehov. Du kan beregne ditt energibehov og dimensjonere solvarme-anlegget ditt ved å bruke vår solenergi-kalkulator. Solenergi-kalkulatoren kan virke komplisert ved første gangs bruk. Syntes du det er vanskelig er vi klare til å hjelpe deg. Dette kan du beregne:

Innstrålt solenergi

Solenergi-kalkulatoren beregner innstrålt solenergi i forhold til lengde- og bredde-grad slik at du kan beregne solenergi for den aktuelle beliggenheten til prosjektet ditt. Solenergi-kalkulatoren beregner solens posisjon og innstråling til jorden for hver annen time gjennom hele året og gir deg derfor nøyaktige energimengde. Måned for måned kan du se hvor mye solenergi du kan få. I tillegg til innstrålt solenergi er det av betydning av du legger inn antall soltimer for hver måned på det stedet du skal beregne. Sol-innstråling og antall soltimer avgjør hvor mye solenergi du kan utnytte.

Total energimengde gjennom året

Sammen med antall soltimer, utgjør innstrålt solenergi den viktigste forutsetningen for å utnytte solvarme. Du kan se hvor mye energi du kan regne med å spare og hvilke måneder som gjør deg selvforsynt med hjelp av solenergi. Solenergi-kalkulatoren beregner utnyttelsesgrad og totale regnestykker for både energiforbruk og effekten av solvarme gjennom året. Du vil også kunne se når du har et energioverskudd som du eventuelt kan utnytte. Solenergi-kalkulatoren regner også ut optimal vinkel for plassering av solfangerne for års-snitt, sommer og vinter.

Ditt eget energibehov

Basert på erfaringstall fra de største energileverandørene kan du beregne ditt eget energiforbruk. Dette vil være avgjørende for hva slags type solvarme-anlegg du bør anskaffe og hvor mye solenergi du kan regne med å utnytte. Kalkulatoren lar deg beregne energiforbruket basert på utetemperaturer, innetemperaturer, kjølebehov og eventuell oppvarming av svømmebasseng.

Størrelse på solvarme-anlegget

Størrelsen på solfangeren avhenger av ditt energibehov og innstrålt solenergi. Solenergi-kalkulatoren beregner hvilken størrelse som er optimal for deg samt tilhørende utstyr. Du kan beregne hvilket solvarme-anlegg som gir deg lavest pris / kWt og hvilken størrelse på solvarme-anlegget som gir deg best økonomi totalt sett.

Kostnader

Solenergi-kalkulatoren beregner en estimert kostnad på et ferdig solvarme-anlegg i forhold til energibehov og størrelse på solfangerne. Kostnaden er basert på kjente kostnader i markedet. I kostnadsmodellen kan du trekke fra eventuelle offentlige bidrag, slik at du kan beregne den reelle økonomiske gevinsten ved et solvarme-anlegg. Kostnadsmodellen er veiledende.

Finansiering

Finansieringen av ditt solvarme-anlegg beregnes av investeringskostnad og potensialet for utnyttelse av solenergi. Solenergi-kalkulatoren beregner avskrivninger og forrentning over 15 år slik at du kan sammenligne dine kostnader med de kostnadene du har i dag. Kalkulatoren lar deg legge inn gjeldende energipris og rentesats og beregner således den forventede tilbakebetalingstiden og energiprisen over 15 år. Hvis du sammenligner med dagens energipris, så kan du regne med å nedbetale hele investeringen på mindre enn 5 år.

Data-underlag og kredittering

Vår solenergi-kalkulator er basert på "Bird and Hulstrom's model from the publication "A Simplified Clear Sky model for Direct and Diffuse Insolation on Horizontal Surfaces" by R.E. Bird and R.L Hulstrom, SERI Technical Report SERI/TR-642-761, Feb 1991. Solar Energy Research Institute, Golden, CO., Bras, R.L. 1990. Hydrology. Addison-Wesley, Reading, MA., Ryan, P.J. and K.D. Stolzenbach. 1972. Engineering aspects of heat disposal from power generation, (D.R.F. Harleman, ed.). R.M. Parson Laboratory for Water Resources and Hydrodynamics, Department of Civil Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA." .


Last ned solenergi-kalkulatoren.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871