SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Solfanger - SHX, for aktive solvarme-anlegg
Vår flate solfanger er laget for å kunne integreres i tak og fasade på en slik måte at det arkitektoniske uttrykket ikke forringes. Energiutbyttet er så stort i forhold til investeringen at du kan regne med en energipris under halvparten av vanlig energipris eller gratis energi etter 4 år. Solenergi er en miljøvennlig energikilde, men vi har i tillegg lagt vekt på at vår solfanger skal være spesielt miljøvennlig i fremstilling, distribusjon og resirkulering slik at du er sikker på at miljøet blir beskyttet.

Arkitektonisk integrasjon

For at det skal være så enkelt som mulig å integrere våre solfangere i nybygg såvel som eksisterende bygg har vi laget en solfanger som bare er 85 mm tykk. Dette er samme tykkelse som enkel-krum og dobbel-krum takstein og derved kan solfangerne legges slik at de blir fullstendig integrert i takflaten. Også ved montering på vegg vil du kunne tilpasse solfangerne slik at de passer best mulig. Vi har flere forskjellige lengder og 2 standard bredder på 600 og 1200 mm. Dette er vanlig modul-mål og bidrar til enkel og pen integrasjon. I tillegg er materialene i solfangeren slik at utseende er som et vanlig mørkt vindu. Arkitektonisk integrerbare solfangere - gjør det lettere å finne løsninger som er pene og som gir et uttrykk som henger sammen med resten av bygget. Da blir fornybar energi lett å anvende.

Dimensjonering og solenergikalkulator

Dimensjonering av ditt solvarme-anlegg er avhengig av ditt energibehov og beliggenhet. Derfor har vi utviklet en solenergi-kalkulator der du kan beregne både energibehov, tilskudd i form av solenergi, total kostnad og forrentning på investering din. Du kan laste ned solenergi-kalkulatoren for å gjøre dine egne beregninger.

Effektivitet og grensesjikt-absorbering i solfangeren

Vår solfanger er designet for å absorbere solenergi i et grensesjikt i direkte kontakt med vannet som renner gjennom solfangeren. Dette gir direkte overføring av solvarme til vannet, uten varmeledning gjennom andre materialer, og dermed får du høyere effektivitet. Ved direkte solvarme-overføring og eksepsjonelt god isolasjon, oppnår vi effektiv solenergi-konvertering. Et eksempel på dette var tydelig da vi testet solfangeren i januar 2010 i minus 20 °C og solfangeren fikk en temperatur på 105 °C. Spesielt når energien i solen er lav, og temperaturen synker om vinteren, vil du ha stor glede av høye temperaturer og maksimal effektivitet.

Investeringer og økonomi

Med våre solfangere får du en enestående økonomi - 40 øre / kWt når investeringen skrives av over 15 år eller 100% av investeringen tilbake innen 4 år dersom du sammenligner med vanlige energipriser i markedet. Bedre blir det ikke; miljøvennlig, arkitektonisk og økonomisk gullgruve. Du kan laste ned solenergi-kalkulatoren for å gjøre dine egne beregninger.

Ingen nettleie

Våre solfangere produserer solvarme lokalt der hvor du trenger energien. Du er derfor ikke avhengig av energileverandører som krever nettleie for i levere energi. Bare nettleien hos vanlige energileverandører er høyere enn den energiprisen du kan regne med dersom du installerer våre solfangere til oppvarming.

Installasjon og systemdesign

Vi har jobbet for at installasjonen av våre solfangere skal være så lettvint som mulig. En enkel installasjon bidrar til lavere tidsforbruk og derved også billigere regning for hele solvarme-anlegget. Selve solfangeren er prefabrikkert og leveres med egne trinnløse festeskinner som monteres horisontalt. På taket kan festeskinnene skrues rett i takstolene med tett under-papp mellom solfanger og takstol eller på lektene på taket. Ved veggmontering skrur du festeskinnene direkte i spikerslagene med diffusjons-tett papp i mellom. Mellom solfangerne og varmelageret trenger du 2 rør i 15-22 mm tykkelse og en følerledning til solfangeren. Rørene må være godt isolert ettersom temperaturene blir opp mot 100 grader i rørene. I prinsippet er det bare solfangere, 1 varmelager, 2 pumper, 1 styringsenhet og rør som skal til for å installere hele anlegget. Enkle og forutsigbare komponenter gjør at installasjonen blir så rimelig som mulig samtidig som feil og skader blir minimalisert. Du kan lese mer om systemdesignet for solvarmeanlegget her.

Kjølemedium i solfangeren

Vi bruker rent vann i solfangeren. Rent vann har fantastiske egenskaper i forhold til å oppta og transportere varme. Vann er, foruten kvikksølv, det flytende mediet som har størst kapasitet i forhold til å lagre solenergi. Hele 1,16 Watt-timer lagres i vann pr liter og grad, noe som gjør vann veldig godt egnet til å overføre og transportere solenergi i en solfanger. Vann er faktisk nesten 10 ganger så effektivt som stål og 5 ganger som effektivt som sand i forhold til varmekapasitet. Dessuten er vann miljøvennlig. Å bruke vann gir likevel to utfordringer, frost og overgang til is samt koking og overgang til vanndamp. Disse utfordringene er løst ved at styringsenheten drenerer solvarme-anlegget ved lave temperaturer og ved høye temperaturer. Dessuten er solvarme-anlegget laget slik at drenering også starter umiddelbart ved strømstans. Ved å benytte rent vann unngår du alle miljøutfordringene ved glykol samtidig som effektiviteten i solvarme-anlegget blir bedre.

Kvalitet

Vi legger avgjørende vekt på kvalitet fordi dårlig kvalitet er dyrt og lite miljøvennlig. Vårt mål er at alle våre solfangere skal vare i 30 år eller mer uten noen form for feil. Vår solfanger kvalitets-testes før den klargjøres for utsendelse til våre kunder. Alle komponentene i solfangeren er testet grundig hos våre leverandører og de er samtidig testet spesielt for bruk i vår egen solfanger gjennom tester i steam-miljø, simulert sollys og oppvarming over lang tid. Dvs. de forholdene som vi kan regne med at vil påvirke solfangeren når den utsettes for solenergi.

Miljø og resirkulering

Like viktig som godt kvalitet og konkurransedyktige priser er vårt forhold til miljøet. Vi har en erklært miljøprofil som gjennomsyrer alt fra valg av råvarer og leverandører til våre egne arbeidsmetoder. Vi oppnår energibalanse ved 3-8 mnd. I miljøsammenheng er dette spesielt viktig og viser deg hvor lang tid det tar å gjenvinne den energien som gikk med til å fremstille produktet ved hjelp av solenergi fra våre solfangere. 100% resirkulerbart - den dagen, antakelig ikke mens du lever, men en gang i fremtiden - da vil produktet kunne resirkuleres tilbake til en ny solfanger av samme type. Du kan lese mer om vårt engasjement i forhold til miljø og resirkulering.

Størrelser og priser

Vi produsere 6 standard størrelser av våre solfangere. Solfangerne kan du koble sammen både i bredden og i høyden slik at du får den størrelsen på anlegget som passer deg best. Du kan koble inntil 50 m2 med solfangere til samme rør-tilførsel. Ved større anlegg kobles flere flater med opp til 50 m2 i hver. Her finner du størrelser og priser på våre solfangere.

Temperaturmålinger

I januar 2010 begynte vi å måle temperaturer i solfangere for å få et bilde av hvilke temperaturer du kan regne med til forskjellige tider av året. Du kan lese mer om våre temperaturmålinger i solfangere for å se hva du kan forvente deg på ditt eget anlegg.

Utseende

Utseendet på våre solfangere er laget med hensyn til et moderne, minimalistisk uttrykk. Vi har hatt noen tanker om dette på forhånd. For det første er det viktig at solfangerne har et utseende som gjør overflaten lik andre overflater på bygningen. Videre er det viktig at karmer og kanter er minimale fordi det gjør det lettere å tilpasse utseendet til eksisterende uttrykk. Vi har valgt en aluminiums kant på kun 1,5 mm som primært er for å beskytte solfangeren.

Bestilling og mer informasjon om solfangere og solenergi.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871