SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Styringsenhet for effektive solfangere - SSC

Styringsenheten er hjernen i solvarme-anlegget. Styringsenheten er koblet til toppen av solfangeren og til bunnen av varmelageret ved hjelp av 2 temperatursensorer. Derved kan styringsenheten beregne forskjellen i målt temperatur som følge av innstrålt solenergi i solfangerne. Dersom solfangeren er mer enn 10 grader C varmere enn vannet i varmelageret, vil styringsenheten starte sirkulasjonspumpen slik at rent vann sirkulerer så lenge det er nok solenergi å hente ut av solfangeren. Dersom temperaturen i solfangeren blir mindre enn 5 grader C høyere enn vannet i varmelageret, vil styringsenheten stoppe sirkulasjonen slik at det ikke sirkuleres vann om natten eller når det ikke er tilstrekkelig med solenergi eller fare for frost. Dersom varmelageret får temperaturer opp mot kokepunktet dvs. over 95 C, stopper styringsenheten sirkulasjonspumpen og vannet dreneres ut av solfangeren og tilbake til dreneringstanken. Ved strømstans vil styringsenheten ikke gi signal til verken sirkulasjonspumpen eller magnetventilen. Dette bidrar til at sirkulasjonspumpen stopper og magnetventilen åpner mot luft slik at anlegget dreneres.

Styringsenheten er spesielt tilpasset teknologien og systemdesignet som benyttes i våre solvarme-anlegg. Styringsenheten er utviklet i nært samarbeid med RESOL som er ledende på slik automatikk i verden. Styringsenheten sikrer jevn og optimal sirkulasjon i solvarme-anlegget.


Her kan du laste ned manualen for styringingen til solvarmeanlegget.

Kontakt oss for mer informasjon om solfangere og solenergi.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871