SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Varmelager for solenergi fra solfanger - HSC

Et varmelager er der du lagrer energien fra solfangeren slik at du kan utnytte energien selv om solen ikke skinner. Vår solfanger gjør det mulig å bruke ulike typer varmelagre avhengig av behovet ditt.

Trykkløst varmelager
I dette tilfellet opererer solfangeren mot et trykkløst varmelager. Dette lageret blir benyttet både som varmelager og dreneringstank. Trykkvannet går gjennom en stor rør-varmeveksler slik at trykkvannet blir for-varmet med solenergi. Deretter går trykkvannet til din bereder der det blir ettervarmet hvis dette er nødvendig. Solvarme-kretsen er trykkløs og sirkulerer vann fra det trykkløse varmelageret, opp gjennom solfangeren og tilbake til varmelagret.

Trykksatt varmelager
I dette tilfellet opererer solfangeren mot en dreneringstank uten trykk, mens det trykksatte vannet er koblet til varmelageret slik at det for-varmes med solenergi før tapping. Vannet fra solvarme-kretsen går gjennom en rør-varmeveksler i varmelageret slik at solvarmen overføres fra solfangeren til varmelageret. Det er også mulig å sette inn en egen rør-varmeveksler for å overføre solvarme videre til for eksempel vannbåren gulvvarme. Som et alternativ til rør-varmeveksler kan du benytte en platevarmeveksler.

Varmelagrene oppnår temperaturer opp mot 95 ºC og de bør derfor være godt isolert. Dimensjonering av varmelageret bør være mellom 50 og 100 liter / m2 med solfanger. 50 liter gir lav investering, mens 100 liter gir høyere energiutbytte og lavere kostnader per kWt over tid.

Vi arbeider sammen med ledende produsenter som OSO Hotwater AS om optimale varmelagre med høy kvalitet og riktig funksjon. Det er også mulig å benytte andre typer varmelagre i plast, betong, med PCM eller i form av lagring i borehull.

Råd om installasjon av varmelager til solenergi.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871