SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Dreneringstank for solfanger - DBS

Vår solfanger opererer trykkløst når vannet sirkulerer for å hente ut solenergi. Når du bruker trykksatt varmelager må du derfor benytte en dreneringstank som holder på det vannet som skal sirkulere i solfangeren og som samler opp vannet når sirkulasjonen stopper og solfangeren dreneres.

Dreneringstanken er en liten tank som inneholder ca. 5 liter med vann for hver kvadratmeter med solfanger som er installert. Når solfangerne blir utsatt for lave temperaturer slik at det er fare for frost, eller ved høye temperaturer slik at det er fare for koking, vil sirkulasjonen av vann til solfangeren stoppe opp og vannet dreneres tilbake til dreneringstanken.

Dreneringstanken kan gjerne plasseres høyt og så nær solfangeren som mulig. Derved vil løftehøyden på vannet til solfangeren bli minimal og det brukes mindre energi til oppstart av solvarme-anlegget. Dreneringstanken plasseres frostfritt.

Kontakt for installering av solvarmeanlegg.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871