SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Miljø og hensyn til omverden

Catch Solar Energy AS produserer flate solfangere for termisk solenergi som i seg selv er miljøvennlig i bruk, men like viktig er det at våre råvarer, metoder og de ferdige produktene er miljøvennlige på en slik måte at de bruker et minimum av ressurser under produksjonen, at utslippene blir minimale eller fraværende, og at produktet er egnet for resirkulering. Vi gir deg et 100% resirkulerbart produkt. Et produkt som kan resirkuleres inn i et nytt produkt av samme slag. Det er med denne tankegangen at solenergi blir en miljøvennlig og fornybar energikilde.

Miljøvennlig råvarer

I samarbeid med våre leverandører, stiller vi strenge krav til materialene som inngår i våre produkter. Kun materialer som er bevist miljøvennlige og hvor energibruk, transport og miljøhensyn blir ivaretatt, anses som akseptabel. Hovedingrediensene i produktet vårt er sand og soda som er nesten ubegrensede ressurser i verden. Vårt fotavtrykk vil være så minimal at neste generasjon kan bruke oss som en rollemodell. Våre leverandører, som oss, er ledende rolle modeller i sine virksomhetsområder i form av øko-tenkning og karbonutslipp. Med miljøvennlige råvarer bringer vi verden videre.

Miljøvennlige metoder og arbeidsmiljø

Vår virksomhet er godt organisert og vi sørger for at ingen materialer blir kastet. Vi returnerer bare emballasje og alle varer tilvirkes uten kapp og spill. Videre aksepterer vi kun 0-verdier i våre egne utslipp og selvfølgelig et arbeidsmiljø som på ingen måte er skadelig verken for våre ansatte, kunder, leverandører, noen andre eller miljøet. Vi tror at øko-vennlige produkter, metoder og installasjoner vil gi våre partnere og kunder en stor fordel fordi ressurser og resirkulering er kostbare prosesser både for miljøet og for økonomien.

Resirkulering av fornybar solenergi

Våre solfangere er resirkulerbare ned til minste detalj. Ikke bare kan vi resirkulere produktet slik at materialene kan brukes i andre sammenhenger, men produktet kan resirkuleres tilbake til de samme råvarene som er utgangspunktet for produksjon av solfangeren. Våre solfangere kan med andre ord, resirkuleres til 100% og det voksende kravet om gjenbruk blir rettferdiggjort. Faktisk gir noen av ingrediensene enda lavere energiforbruk ved gjenvinning enn ved ny produksjon og gir dermed en ekstra dimensjon til det å være 100% resirkulerbart.Mer om miljøvennlig solfanger til solenergi.

Kontakt oss om utnyttelse av solenergi.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871