SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Hvordan kan du utnytte solenergi i norge?


I moderne bygninger er mer enn 80% av energibehovet knyttet til oppvarming eller kjøling. Dette er energi som kan produseres ved hjelp av solvarme. Bare 20% er energi til husholdningsapparater og belysning der solvarme-systemer ikke er naturlig å anvende. Vår teknologi utnytter nærmere 90 % av solenergien til å produsere varme. Dette betyr at du kan bruke solvarme for å dekke den største delen av ditt energibehov.

Solenergi kan utnyttes til:

Varmtvann

Vannet holder vanligvis 5-7 °C temperatur i vannledningen inn til bygningen. Deretter deles kaldt vann fra varmt vann og varmt vannet varmes opp til rundt 75 °C. Temperaturøkningen krever mye energi og gir det største forbruket i husholdninger ved siden av oppvarming og kjøling. Forbruket av varmt vann er jevnt over året.

Oppvarming

Oppvarming ved hjelp av solenergi er spesielt gunstig dersom du har eller planlegger vannbåren gulvvarme eller vannbåret varmeanlegg. Da vil du kunne sirkulere sol-varmet vann gjennom rør i gulvet slik at gulvet blir varmt og du får optimal komfort. Det finnes også alternativer med bruk av lav-temperatur radiatorer eller gulvlister som er laget for oppvarming med bruk av varmt vann.

Kjøling (aircondition)

Kjøling ved hjelp av solenergi krever at du også monterer en absorpsjons-kjøler. Denne virker på samme måte som de gamle kjøleskapene med propan beholder. Kjøleren tilføres varme på den ene siden og avgir kulde på motsatt side. Effektiviteten i moderne absorpsjons-kjølere gir en COP (effektivitets-koeffisient) på over 1. Dette innebærer at du får like mye energi til kjøling som solen gir i energi i for av varmt vann.

Svømmebasseng

Oppvarming av svømmebasseng med solenergi gir veldig gunstige driftsvilkår for solfangeren fordi svømmebassenget representere et stort volum som det trengs veldig mye energi for å varme opp. Samtidig er sesongen vanligvis knyttet til sommerhalvåret og da har du også størst effekt av solenergien. Det er mulig å sirkulere vannet fra svømmebassenget direkte gjennom solfangeren dersom du installerer et godt filter. Dersom du ønsker å holde vannet fra svømmebassenget adskilt fra solvarmeanlegget, kan du enten installere en rør-varmeveksler i svømmebassenget eller en akkumulatortank med rør-varmeveksler som solvarmer vannet til svømmebassenget. Våre effektive flate solfangere kan redusere dine utgifter til oppvarming av svømmebassenget i betydelig grad.

Vaskemaskiner og oppvaskmaskin

De fleste oppvaskmaskiner og vaskemaskin har per i dag ikke mulighet til å utnytte sol-oppvarmet vann. Det har imidlertid kommet nye maskiner fra de fleste ledende produsentene som har denne muligheten og som bruker vann som er for-varmet med solenergi istedenfor å varme opp vannet inne i selve maskinen.

Innkjørsel

Solenergi kan også brukes til å tine innkjørsler slik at de blir frie for frost om vinteren. Selv på en vinterdag vil solen stråle med 150 Watts effekt/m2, noe som gjør det mulig å varme bakken til plussgrader og derved tine snø og is.


--------------

Det pågår kontinuerlig utvikling rundt ny teknologi som kan nyttegjøre seg solenergi fra solfangere til nye anvendelsesområder. Eksempler på slik teknologi er:
Kjøling - ved hjelp av absorpsjons-kjøling kan man bruke varmt vann til å produsere kaldt vann.
Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner - tidligere har vaskemaskiner hatt egne varmekolber for oppvarming av vann. Nye maskiner kan bruke vann varmet med solenergi.
Building with solar collectors to utilize solar energy for heating
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871