SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Fordeler ved våre solfangere
Våre solfangere har mange fordeler, ikke bare i forhold til at de utnytter solenergien på en miljøvennlig måte. De har også en rekke fordeler sammenlignet med konkurrerende produkter.

Arkitektonisk integrasjon

Solfangeren er utformet med et minimalistisk design der glasset går fra kant til kant for å kunne integreres i tak og i vegger. Elementene er slanke og bygger bare 77 mm i høyde slik at du oppnår full integrasjon i takflater med vanlig takstein eller som del av utvendig vegg.

Utseendet

Solfangeren ser ut som et vanlig mørkt vindu med et moderne uttrykk som gjør at solfangeren enkelt kan integreres med andre byggematerialer.

Større overflate mot varmebæreren

Varmebæreren (vann) strømmer mellom 2 plater med glass slik at hele solfanger-flaten er i kontakt med vannet. Derved får den absorberte solenergien stor og effektiv flate til overføring av energien til vannet.

Lavere investering

En av grunnene til at du får både lavere investering og bedre økonomi på sikt, er at anlegget er enklere å installere. Solfangeren benytter rent vann i trykkløse systemer og derved unngår du dyre installasjoner med ekspansjons-karr, sikkerhetsventil, overtemperatur dump, nedkjølings-mekanisme, tilbakeslagsventil og glykol. Med våre solfangere får du en enestående økonomi - 40 øre / kWt når investeringen skrives av over 15 år eller 100% av investeringen tilbake innen 4 år dersom du sammenligner med vanlige energipriser i markedet. Bedre blir det ikke; miljøvennlig, arkitektonisk og økonomisk gullgruve. Du kan laste ned solenergi-kalkulatoren for å gjøre dine egne beregninger.

Mindre vedlikehold

Solfangeren benytter rent vann i trykkløse systemer og derved unngår du også fordyrende vedlikehold. Trykksatte solvarme-systemer må ettersees årlig i forbindelse med installasjon av installasjoner med ekspansjonskarr, sikkerhetsventil, overtemperatur dump, nedkjølings-mekanisme, tilbakeslagsventil og glykol. Glykolen må også måles minimum annen hvert år for å sikre at ikke glykolen degraderes og ødelegger solvarme-anlegget. Med trykkløst solvarme-system og vann unngår du slikt fordyrende vedlikehold.

Enklere installasjon og systemdesign

Vi har jobbet for at installasjonen av våre solfangere skal være så lettvint som mulig. En enkel installasjon bidrar til lavere tidsforbruk og derved også billigere regning for hele solvarme-anlegget. Selve solfangeren er prefabrikkert og leveres med egne trinnløse festeskinner som monteres horisontalt. På taket kan festeskinnene skrues rett i takstolene med tett under-papp mellom solfanger og takstol eller på lektene på taket. Ved veggmontering skrur du festeskinnene direkte i spikerslagene med diffusjons-tett papp i mellom. Mellom solfangerne og varmelageret trenger du 2 rør i 15-22 mm tykkelse og en følerledning til solfangeren. Rørene må være godt isolert ettersom temperaturene blir opp mot 100 grader i rørene. I prinsippet er det bare solfangere, 1 varmelager, 2 pumper, 1 styringsenhet og rør som skal til for å installere hele anlegget. Enkle og forutsigbare komponenter gjør at installasjonen blir så rimelig som mulig samtidig som feil og skader blir minimalisert. Du kan lese mer om systemdesignet for solvarmeanlegget her.

Mer miljøvennlig

Vi har en erklært miljøprofil som gjennomsyrer alt fra valg av råvarer og leverandører til våre egne arbeidsmetoder. Vi oppnår energibalanse ved 3-8 mnd. I miljøsammenheng er dette spesielt viktig og viser deg hvor lang tid det tar å gjenvinne den energien som gikk med til å fremstille produktet ved hjelp av solenergi fra våre solfangere. Solfangeren inneholder ikke kobber eller andre metaller som er energikrevende eller vanskelige å gjenvinne.

100% resirkulerbart

100% resirkulerbart - den dagen, antakelig ikke mens du lever, men en gang i fremtiden - da vil produktet kunne resirkuleres tilbake til en ny solfanger av samme type. Du kan lese mer om vårt engasjement i forhold til miljø og resirkulering.

Effektivitet og grensesjikt-absorbering i solfangeren

Vår solfanger er designet for å absorbere solenergi i et grensesjikt i direkte kontakt med vannet som renner mellom 2 glassplater i solfangeren. Dette gir direkte overføring av solvarme til vannet, uten varmeledning gjennom andre materialer og med vesentlig større aktiv overflate i forhold til innstrålt solenergi enn for andre solfangere. Med større overflate og høy selektiv transmisjon av synlig lys og infrarøde-varmestråler oppnår vi effektiv solenergi-konvertering slik at du får raskere oppvarming og varmt vann. Med direkte solvarme-overføring og eksepsjonelt god isolasjon, oppnår vi effektiv solenergi-konvertering. Et eksempel på dette var tydelig da vi testet solfangeren i januar 2010 i minus 20 °C og solfangeren fikk en temperatur på 105 °C. Spesielt når mengden med solenergi er lav, og temperaturen synker om vinteren, vil du ha stor glede av høye temperaturer og maksimal effektivitet. Du kan lese mer om våre temperaturmålinger i solfangere for å se hva du kan forvente deg på ditt eget anlegg.

Korrosjonsbestandig

Alle materialene i solfangeren er valgt med tanke på å unngå korrosjon og degradering over tid. Alle materialene tåler alle typer vann slik at du kan sirkulere vanlig drikkevann, saltvann og klorvann. Det innebærer at du kan sirkulere vann direkte for oppvarming av svømmebasseng.

Ingen glykol

Den sirkulerende væsken i solfangeren er vann uten tilsetninger av glykol. Derved unngår du fordyrende og vedlikeholdskrevende væsker som dessuten gir dårligere utnyttelse av solenergien enn vann. Varmekapasiteten i vann er mer enn 30% høyere enn for glykol.

Vann som kjølemedium i solfangeren

Vi bruker rent vann i solfangeren. Rent vann har fantastiske egenskaper i forhold til å oppta og transportere varme. Vann er, foruten kvikksølv, det flytende mediet som har størst kapasitet i forhold til å lagre solenergi. Hele 1,16 Watt-timer lagres i vann pr liter og grad, noe som gjør vann veldig godt egnet til å overføre og transportere solenergi i en solfanger. Vann er faktisk nesten 10 ganger så effektivt som stål og 5 ganger som effektivt som sand i forhold til varmekapasitet. Dessuten er vann miljøvennlig. Å bruke vann gir likevel to utfordringer, frost og overgang til is samt koking og overgang til vanndamp. Disse utfordringene er løst ved at styringsenheten drenerer solvarme-anlegget ved lave temperaturer og ved høye temperaturer. Dessuten er solvarme-anlegget laget slik at drenering også starter umiddelbart ved strømstans. Ved å benytte rent vann unngår du alle miljøutfordringene ved glykol samtidig som effektiviteten i solvarme-anlegget blir bedre.

Kvalitet og levetid

Vi legger avgjørende vekt på kvalitet fordi dårlig kvalitet er dyrt og lite miljøvennlig. Vårt mål er at alle våre solfangere skal vare i 30 år eller mer uten noen form for feil. Vår solfanger kvalitets-testes før den klargjøres for utsendelse til våre kunder. Alle komponentene i solfangeren er testet grundig hos våre leverandører og de er samtidig testet spesielt for bruk i vår egen solfanger gjennom tester i steam-miljø, simulert sollys og oppvarming over lang tid. Dvs. de forholdene som vi kan regne med at vil påvirke solfangeren når den utsettes for solenergi og andre ytre forhold.

Bestilling og mer informasjon om solfangere og solenergi.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871