SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Fakta om solenergi
Solenergi fakta - solenergi er strålende lys og varme. Hvert år mottar jordkloden mange ganger mer solenergi enn menneskene i verden bruker og mer solenergi enn de totale energireservene på jorden. Solen stråler 174 petaWatt eller ca. 8.000 ganger mer solenergi til jordoverflaten enn det menneskeskapte behovet for energi. Omtrent 30 % av solenergien reflekteres tilbake til verdensrommet mens 70 % blir absorbert av skyer, hav og jordoverflaten. Solens innstråling gjennom atmosfæren er 1400 Watt / m² på det høyeste og solenergien på jordoverflaten avhenger av beliggenhet og antall soltimer i form av klart vær uten skyer.

Hva er solvarme
Solvarme omtales også som termisk solenergi, solenergi fra solfangere, sol-termisk energi eller energi fra solvarme-anlegg. Når solen stråler på en solfanger, blir solenergien omdannet til varme. Både lys og varme fra solen akkumuleres i solfangeren slik at temperaturene øker og høye temperaturer kan overføres som energi du kan utnytte. Solstrålingen inneholder både lys og varme. I motsetning til solceller som bruker solens lys til å lage en spenning og strøm, så bruker en solfanger en absorberende flate som kan absorbere så mye av solens energi som mulig. En del av det synlige sollyset er også varme. Dvs. ca. 52% av sollyset er stråling i form av varme som en solfanger kan utnytte. Den største delen av strålingen fra solen er stråler som vi ikke ser og som er ultrafiolette eller infrarøde. Ultrafiolette stråler ha liten verdi for en solfanger fordi de inneholder veldig begrenset energimengde i form av varme. Infrarøde stråler fra solen er derimot ren varme og en energi som vi prøver å utnytte på en mest mulig effektiv måte, slik at vi lagrer så mye av energien som mulig samtidig som energitapet i solfangeren (i form av varmetap) er lavest mulig. Vi bruker rent vann til å akkumulere varmen fordi rent vann har den høyeste varmekapasiteten. Dvs. vann er det flytende mediet som har evnen til å ta i mot mest energi i forhold til volum og temperatur (med unntak av kvikksølv). Vann har for eksempel nesten 10 ganger så høy varmekapasitet som stål og 5 ganger så høy varmekapasitet som sand. I tillegg til å benytte rent vann, så benytter våre solfangere en patentert form for energi lagring der solenergien lagres i grensesjiktet mot vannet som skal motta varmen. Dette gir direkte overføring av solenergien til vannet og høyest mulig effektivitet.

Våre solfangere kan utnytte 90 % av solenergien.

I Norge er innstrålt solenergi rundt 900 Watt / m² om sommeren, 550 Watt / m² ved vår og høstjevndøgn og 150 Watt / m² ved vintersolverv. Den årlige sol-innstrålingen i Norge varierer fra ca. 700 kWt/m² i nord til 1100 kWt/m² i sør. Våre solfangere kan utnytte nesten all denne solenergien i motsetning til solceller som bare utnytter rundt 10% av solens energi. For å gi deg et eksempel på hvor effektiv våre nye flate solfangere er; sist vinter, i januar, var vår solfanger plassert i solen ved -20 °C i Oslo-området. Faktum var at solfangeren nådde utrolige 105 °C inne i den absorberende flaten, i motsetning til en utfordrende solfanger som bare oppnådde 60 °C.

Flere solfanger-temperaturer

Mer enn 50 % av energibehovet ditt kan dekkes
Et aktivt solvarme-anlegg kan dekke mer enn 50 % av varmebehovet i en vanlig bolig og til en energipris langt under vanlige energipriser. Vår solfanger omdanner solenergi til varme slik at denne kan utnyttes til oppvarming av varmt vann og til rom-oppvarming. Solvarme er konkurransedyktig med alle andre energikilder til vann- og bolig-oppvarming og koster rundt 40 øre / kWt når investeringen avskrives over 15 år. Hvis du sammenligner med vanlige energipriser, så vil du få tilbake investeringen i solfangere på mindre enn 5 år.

Hva er fordelene med solenergi i forhold til vanlig energi
Solenergi er ren fornybar energi som ikke bidrar til forbruk av jordens ressurser eller utslipp av klimagasser. Ingen annen energikilde har så stort potensiale som solenergi og du kan med hjelp av solenergi dekke nesten hele energibehovet ditt med fornybar og konkurransedyktig energi. I tillegg kan solenergi installeres lokalt der hvor behovet er og derved unngår man dyre inngrep som også skader miljøet. Lokal produksjon av energien bidrar til lavere energitap og ingen behov for vedlikehold av infrastruktur. I moderne bygninger er 85% av energibehovet knyttet til oppvarming og kjøling, mens bare 15% er energi som krever bruk av elektrisitet.

Solenergi tilfører den norske bygningsmassen 3 - 4 TWt nyttbar varme hvert år. Dette er passiv solvarme, altså den solvarmen som skinner inn gjennom vinduene eller på bygningskroppen. Passiv solvarme utgjør 10 - 15 % av oppvarmingsbehovet og har en verdi tilsvarende 2 milliarder kroner for den norske bygningsmassen med dagens energipris.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan våre solfangere kan dekke ditt behov.
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871