SIDEKART OG SØK    |
  Prisbelønnet solfanger - se fordelene
Prisbelønnet solfanger - Solutions 2011 - Nordisk konferanse om fornybar energi og utvikling

Catch Solar Energy AS mottar hedersprisen for fremtidsrettede solfangere fra Johnny Åkerholm, president og CEO i den Nordiske Investeringsbanken. Juryen som bestod av 10 personer fra alle de Nordiske landene begrunnet sitt valg med at; "Solfangerne til Catch Solar Energy AS er fremtidsrettede og åpner for en rekke nye anvendelses-områder. Teknologien representerer innovasjon og nytenkning."

Catch Solar Energy AS solfanger-løsning vakte stor oppmerksomhet og Svensk TV SVT1 - sendte et intervju om solfanger-løsningen og mulige anvendelsesområder.

Juryens begrunnelse - Solutions 2011 - prisutdeling for beste miljøløsning under Nordisk ministerråd.

I dagene 31. januar - 2. februar arrangeres Solutions 2011 - Nordisk konferanse om fornybar energi og utvikling i Turku i Finland. Konferansen er den 4. i rekken av initiativ til å skape samarbeid og løsning på tvers av de Nordiske landene. Du kan lese mer om konferansen på: www.solutions2011.fi og om konkurransen tilknyttet Solutions 2011 på: www.solutions2011.fi/index.php/keke:contest

Turku / Åbo i Finland er Europeisk kulturhovedstad i 2011 og vertskap for det Nordiske ministermøtet i forbindelse med at Finland overtar formannskapet i Nordisk Ministerråd. Den finske statsministeren Mari Kiviniemi åpnet konferansen 31. januar og konferansen avsluttes 2. februar 2011.

Kontakt oss for mer informasjon om vår solfanger og solenergi
Kvalitet er et mål for våre solfangere
CATCH SOLAR AS   |   Gamle Ringeriksvei 56   |   1357 Bekkestua   |   Norway   |   +47 91 30 79 19   |   Org 917 597 871